సర్టిఫికేట్

జుక్సిన్

మాసర్టిఫికేట్

ROHS-1(2018)
ROHS-2 (2018)
ROHS-3 (2018)
ROHS-4 (2021)
బేసిన్ 1 యొక్క పరీక్ష నివేదిక
CE(బేసిన్)
CE(స్మార్ట్ టాయిలెట్)
CE(టాయిలెట్)
CE(యూరినల్)
ISO9001

  • ఫేస్బుక్
  • లింక్డ్ఇన్
  • ట్విట్టర్
  • youtube