ఉత్పత్తి ప్రక్రియ

zd

మిల్లింగ్

zd (2)

ఫార్మింగ్

zyt

ఎండబెట్టడం

zd (3)

1వ తనిఖీ

zd5

పూర్తి చేస్తోంది

zd6

2వ తనిఖీ

zd7

గ్లేజింగ్

3వ తనిఖీ

3వ తనిఖీ

గ్లోస్ట్ ఫైరింగ్

గ్లోస్ట్ ఫైరింగ్

4వ తనిఖీ

4వ తనిఖీ

5వ తనిఖీ

5వ తనిఖీ

తనిఖీ & ప్యాకేజింగ్

తనిఖీ & ప్యాకేజింగ్


  • ఫేస్బుక్
  • లింక్డ్ఇన్
  • ట్విట్టర్
  • youtube